O naší školce

Charakteristika školky

Školka se nachází v klidnější části Žižkova, v blízkosti parku Židovské pece. Budova MŠ je situována na jih, leží v rozlehlé zahradě se vzrostlými stromy a keři.

Školka má vlastní kuchyň.

V MŠ jsou 4 třídy, každá má svoje sociální zařízení a šatnu. Třídy nejsou rozděleny podle věku a představují tak přirozené prostředí dětské skupiny, nenásilně pěstují v dětech pocity sounáležitosti, vzájemné pomoci a tolerance, rozvíjejí sociální cítění, nováčkům usnadňují začlenění do kolektivu. Tato forma je s úspěchem využívána při příchodu sourozenců nebo různě starých kamarádů a při začleňování ostýchavých dětí.

Spolupracujeme se ZŠ Jeseniova: budoucí prvňáčci chodí na návštěvu do 1. třídy, naše paní učitelka se účastní čtvrtletního hodnocení dětí a přináší tak zpětnou vazbu pro naši další práci.

nahoru

Co společně děláme

Školní vzdělávací program “Krok za krokem“ vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, zaměřuje se na všestranný rozvoj a je šitý na míru konkrétní skupině dětí s ohledem na jejich věkové a individuální zvláštnosti. Paní učitelky jsou průvodci dětí na jejich cestě za poznáním, nikoli tím, kdo děti úkoluje a kontroluje.

 

Školní program je prostředkem k naplňování naší vize ŠKOLKA PLNÁ RADOSTI a odráží základní cíle vzdělávání v naší škole:

– Klid, pohoda a bezpečí

– Všestranný rozvoj

– Vzájemné respektování, pomoc a sounáležitost

Program obsahuje popis podmínek vzdělávání, základní údaje o provozu školy a o spolupráci s ostatními subjekty. Vymezuje zásady vzdělávání v naší škole a charakterizuje jednotlivé třídy. Představuje společné tematické celky: U nás ve školce, Co přináší podzim, Paní Zima jede, Je tu jaro a Léto, milé léto. Popisuje doplňkové aktivity a systém evaluace.

Denní programy všech tříd běžně obsahují pěvecké, dramatické, výtvarné a hudebně-pohybové činnosti.

nahoru