Jak byly Kachničky na skok na Ukrajině

Привіт! Pryvít!

Že nevíte, co to znamená? Nebojte se, vaše děti ze třídy Kachniček vám to určitě přeloží! Tohle a spoustu dalších věcí se totiž dozvěděly v rámci programu „Bedýnky příběhů“ zprostředkované společností „INBAZE“. Nejdříve se děti pomocí maňásků seznámily s ukrajinskou lidovou pohádkou „Rukavička“, kterou měly možnost slyšet jak v českém, tak v ukrajinském jazyce. Dále děti zjišťovaly nejrůznější zajímavosti o této zemi prostřednictvím obrázků, vyhledávaly v mapě či si mohly osobně prohlédnout některé typické předměty (např. zdobené velikonoční kraslice). Zajímavé pro nás rozhodně bylo i vyprávění paní Ruslany, která na Ukrajině vyrostla – dětem povídala o tom, jak vypadal její všední den (pro děti to bylo velké překvapení, určitě vám ho rády poví J). Po delším, ale o to zajímavějším povídání, jsme si vyzkoušeli kroje, v nich si společně zatančili a zapívali, byla to velká zábava! V závěru programu jsme si u stolečků pomocí nůžek, lepidel a nejrůznějších látek vytvořili krásné rukavičky, které nám teď zdobí naši třídu. S dětmi jsme si tento den moc užili a budeme se těšit na další Bedýnky příběhů, které k nám určitě časem opět zavítají.