Jak jsme hráli divadlo

Že je divadlo jen pro velké a Tomáš Holý byl jen jeden?

Nesmysl 😀 V naší školce se skrývá mnoho talentů, a protože je třeba podporovat jejich fantazii a kreativitu nejen v malbě a kresbě, máme pro ně připravenou dramatizaci, neboli divadlo jak se patří.

Loňský rok se to dozvěděl i Ježíšek, a tak nám do školky nadělil krásné převleky k různým pohádkám. A protože jsme si ve třídě Žabiček povídali o poli a o tom co na něm roste, využili jsme kostýmů a hudby k pohádce „O řepě.“

Dědeček byl skutečně nešťastný, protože řepa měla silné kořeny a držela a držela. Už to vypadalo, že nepustí ani při posledním pomocníkovi, naštěstí po rozumné domluvě řepa pochopila, že její úděl je být snědena, a tak se vše v dobré obrátilo 😀