Kontakty

Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 98
Adresa: Jeseniova 98/2593, 130 00 Praha 3
IČO: 70108552
Ředitelka: Mgr. Iva Sovová
Telefon: 271 772 732
Mobil: 739 924 707, Kachničky: 770 148 669, Žabičky: 770 148 667
Tel. školní kuchyně: 222 583 202
Číslo účtu MŠ: 13859359/0800
Číslo účtu ŠJ: 556105/0300
email: reditelka@msjeseniova98.cz
web: www.msjeseniova98.cz
 
 
 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
tel.: 222 116 711, e-mail: pomije.radek@praha3.cz