Malý stavitel

Jak už jistě víte, od ledna až do března si ve všech třídách postupně vyzkoušíme část „Malé technické univerzity“. První blok s názvem „Malý stavitel“ proběhl v Kachničkách. Jeho cílem bylo poznávání map, základů kartografie a důležitých staveb města, stavba městského modelu a nakonec překreslování města do mapy. Hravou formou jsme celé dopoledne strávili jako malý stavitelé a to jak venku tak i na školní zahradě. Nemůžeme se dočkat společného sdílení poznatků všech tříd, které nás čeká na konci projektu.