Očima a “ušima” dravce

Setkání dětí se sokolníkem a s jeho dravci proběhlo na školní zahradě. Zde se děti dozvěděly, co dělá sokolník, jaké dravce přivezl a čím se liší dravci od ostatních ptáků. Řekli jsme si, kteří dravci patří k denním a kteří k nočním. Pan sokolník krátce pohovořil o životě dravců, o jejich potřebách, způsobu života, o vyvinutí smyslů, hlavně dokonalého zraku a sluchu, jak a kdy dravci loví a čím se živí.

Děti vytvořily dva zástupy vzdálené od sebe asi 50metrů a střídavě pod dohledem sokolníka a jeho partnerky sledovaly přelety menších dravců a na sokolnické rukavici je odchytávaly. Děti měly také možnost pohladit si jemné peří puštíka. V závěru produkce sledovaly, jak dravec loví králíka. V přímém pozorování zjistily, jaký mají dravci dokonalý zrak, výborně vyvinutý sluch, lepší nežli člověk, jakou mají sílu v pařátech a energii, kterou využijí při letu nebo lovu. Dozvěděli jsme se však, že dravec nemá cit jako člověk, svého sokolníka následuje jen proto, že ho při ukázkách láká na potravu.

V budoucnu se k tématu dravců vrátíme, budeme se totiž zabývat životem zvířat a ptáků v lese, průběžně si o nich čteme v pohádkách, encyklopediích a časopisech. Ukázka dravců děti velmi zaujala, zažily radost z nově získané dovednosti a zkušenosti, kladly nové otázky, učily se prožitkem. Měly možnost se ocitnout velmi blízko přírody a vytvořit si k ní bližší vztah. To může v budoucnu přispět ke snaze dětí přírodu ochraňovat.

A co se nám ještě moc líbilo? Že jsme se na zahradě sešli s našimi kamarády z Kachniček a Žabiček, kteří teď sídlí v jiných budovách, a přišli se k nám na dravce a na nás podívat 😊.