Šifra mistra Brailla

Koncem minulého týdne jsme v naší mateřské škole přivítali sdružení Beluška, díky kterému jsme mohli alespoň zčásti proniknout do světa nevidomých. Společně s dospělými k nám zavítala vodící fenka Eliška se svým nevidomým majitelem, kteří nám předvedli, jak takový šikovný asistenční pes dokáže nevidomému pomoci v (pro něj) těžkých situacích.

Aby si děti lépe dokázali představit potíže nevidomých, mohly se podívat přes speciální brýle, které simulují různé oční vady. Dále trénovaly hmat při poznávání Braillova písma a vyzkoušely orientaci v prostoru s použitím slepecké hole a vkladení důvěry do druhého člověka.

Na samotný závěr jsme se všichni mohli postupně rozloučit s Eliškou.