Výletníci

Ve středu 12. června jsme si celá školka ráno zabalili své batůžky plné dobrot od maminek, naskočili do autobusu a vydali se na dobrodružnou výpravu. Cesta autobusem byla zábavná i poučná, protože jsme z oken sledovali krásnou krajinu. Když nás pan řidič dopravil na místo, posilnili jsme se menší svačinkou a dali se na pochod. Procházka na Blaník vedla příjemnou lesní cestou, kde jsme zkoumali všelijaké přírodní jevy a pojmenovávali je. Všichni cestu zvládli na jedničku, a tak nás na vrcholu čekal oběd a volná hra, kdy jsme společně postavili skřítkům domečky a prozkoumali zdejší terén. Na hoře Blaník jsme si pověděli o pověsti, která se k tomuto místu váže, a tak jsme si o ní mohli cestou zpět společně popovídat a zjišťovat, zda je pravdivá. Bohužel jsme se k závěru o tom,  zda v hoře spí nějací rytíři, nedostali. Výlet jsme si ale i tak moc užili!