Žabičky stavěly pevný most

Koncem září se z nás stali stavitelé mostů. Přijela za námi lektorka z Malé technické univerzity, aby nám ukázala, co takový stavitel ke své práci potřebuje. Dozvěděli jsme se něco o Karlu IV. i o tom, jaké známé stavby nechal postavit.

Nejvíce jsme byli ale natěšení na samotné budování mostu. Nejdříve bylo potřeba vytvořit skutečně pevné pilíře. Naučili jsme se tedy vázat cihly i pracovat podle návodu. A opět jsme zjistili, že je opravdu důležité spolupracovat. Protože když jsme stavěli jeden most všichni dohromady, brzy byl hotov! A most byl skutečně pevný, všichni jsme jej dokonce i s paní učitelkou otestovali a přešli po něm.